Friskväderstorget

Friskväderstorget ligger mitt i stadsdelen Bergsjön i Göteborg och mellan åren 2009 och 2011 ingick torget i EU-projektet Tillväxt Biskopsgården tillsammans med fem andra delprojekt. Projektet kunde komma igång tack vare ett nära samarbete mellan näringslivet i Göteborg, offentlig och ideell sektor samt de boende i Biskopsgården. Programmet där Friskväderstorget ingick syftade till att stärka medlemmarna och öka sysselsättningsgraden. Torget har en central plats för människorna i Biskopsgården och fungerar både som affärsstråk, handelstorg och en gemensam gård där man träffas. Genom att torget rustades upp blev det en trevligare, ljusare och säkrare plats både för de boende och för besökare.

Friskväderstorget fick sitt namn år 1958 och fungerar som ett litet centrum i Biskopsgården, där många av de boende gör sina dagliga inköp, fikar och klipper sig. Precis jämte torget ligger Sjumilaskolan som är en F-9 skola med spårvagnshållplatser i nära anslutning. Skolan har det härliga naturområdet Svarte mosse att ströva i på friluftsdagar och idrottslektioner. I samband med ombyggnationen av torget blev detta bilfritt, vilket är säkrare och trevligare både för barn och vuxna. Torget fick även ny belysning för att ytterligare göra platsen till ett säkert ställe att vistas på, en ny mötes- och lekplats, uteservering samt bättre parkeringar.

Friskväderstorget – samlar allt på ett ställe

På Friskväderstorget ligger både livsmedelsbutiker, pizzerior och frisörer, dessutom har de boende sedan år 2009 en egen vårdcentral. På mottagningen som fått namnet Nötkärnan ges möjlighet att träffa distriktsläkare, distriktssköterskor och BVC-sköterskor. De håller öppet måndag till fredag och distriktssköterskorna är särskilt inriktade på astma, KOL och diabetessjukdomar. Vårdcentralen har även valt att anställa egna tolkar, något som uppskattas både av vårdcentralen och vårdtagarna. Platsen runt torget har på senare år verkligen fått en ansiktslyftning som på ett positivt sätt påverkat hela norra Biskopsgården. En vacker närmiljö som stimulerar till gemenskap samt skapar arbetstillfällen är något som alla mår bra av.

Friskväderstorget byggdes om till en säkrare och trevligare plats

Fritidsaktiviteter i Biskopsgården

Biskopsgården ligger i området Hisingen i Göteborg och det finns många aktiviteter att välja på för alla som bor i området. För de lite yngre finns Bygglekplatsen där barnen kan vara aktiva i sina lekar med kojbygge, enklare broderi, använda hammare och spik eller några av de leksaker som finns där. När de små blir hungriga finns det restaurang och café vid Friskväderstorget där man kan köpa något ätbart så de får energi till mer lek i någon av Biskopsgårdens många lekparker.

Strax intill Friskväderstorget finns Sjumilahallen som är lite av ett allaktivitetshus för alla åldrar. Man har skapat en plats där man blandar idrott och kultur med olika arrangemang som show, idrottsevent och möjlighet att få vara med i kören och sjunga. Det arrangeras även olika event under veckorna som pysseldagar där barnen skapar egna saker i olika material eller spelar fotboll. Aktiviteterna varierar under året men fokuserar på barnen och att de ska ha en möjlighet till en aktiv fritid. För de lite större barnen finns Hisingens kulturskola där de får lära sig spela olika instrument, dreja, skapa egna föremål och ägna sig åt att måla.

Valmöjligheter för de lite äldre

I Biskopsgården i närheten av Friskväderstorget finns även Vårvindens fritidsgård där ungdomarna är med och utformar olika aktiviteter tillsammans med personal på plats. Lokalerna lämpar sig för idrott, replokal för band, det finns en kreativ verkstad och ett spelrum men även ett vardagsrum där man kan sitta tillsammans och fika i sofforna. Cafe 67 finns i lokalerna med fika och lättare maträtter att köpa. Om man blir sugen på en pizza finns en pizzeria på Friskväderstorget. Själva tanken med Vårvindens fritidsgård är att ungdomarna ska ha eget inflytande över hur de planerar sin fritid med olika aktiviteter. För de idrottsintresserade finns det fyra olika sporthallar att välja mellan med hallar lämpliga för bollspel som badminton, handboll, innebandy, basket och volleyboll.

Fritidsaktiviteter i Biskopsgården

Biskopsgården ligger i området Hisingen i Göteborg och det finns många aktiviteter att välja på för alla som bor i området. För de lite yngre finns Bygglekplatsen där barnen kan vara aktiva i sina lekar med kojbygge, enklare broderi, använda hammare och spik eller några av de leksaker som finns där. När de små blir hungriga finns det restaurang och café vid Friskväderstorget där man kan köpa något ätbart så de får energi till mer lek i någon av Biskopsgårdens många lekparker.

Strax intill Friskväderstorget finns Sjumilahallen som är lite av ett allaktivitetshus för alla åldrar. Man har skapat en plats där man blandar idrott och kultur med olika arrangemang som show, idrottsevent och möjlighet att få vara med i kören och sjunga. Det arrangeras även olika event under veckorna som pysseldagar där barnen skapar egna saker i olika material eller spelar fotboll. Aktiviteterna varierar under året men fokuserar på barnen och att de ska ha en möjlighet till en aktiv fritid. För de lite större barnen finns Hisingens kulturskola där de får lära sig spela olika instrument, dreja, skapa egna föremål och ägna sig åt att måla.

Valmöjligheter för de lite äldre

I Biskopsgården i närheten av Friskväderstorget finns även Vårvindens fritidsgård där ungdomarna är med och utformar olika aktiviteter tillsammans med personal på plats. Lokalerna lämpar sig för idrott, replokal för band, det finns en kreativ verkstad och ett spelrum men även ett vardagsrum där man kan sitta tillsammans och fika i sofforna. Cafe 67 finns i lokalerna med fika och lättare maträtter att köpa. Om man blir sugen på en pizza finns en pizzeria på Friskväderstorget. Själva tanken med Vårvindens fritidsgård är att ungdomarna ska ha eget inflytande över hur de planerar sin fritid med olika aktiviteter. För de idrottsintresserade finns det fyra olika sporthallar att välja mellan med hallar lämpliga för bollspel som badminton, handboll, innebandy, basket och volleyboll.