TillVäxt Biskopsgården

Biskopsgården är en stadsdel på Hisingen i Göteborg med en folkmängd på runt 26.000 invånare. Biskopsgården har den senaste tiden mest varit känt för sitt höga antal av invånare med rötter utomlands samt sina problem med gäng, kriminalitet och skjutningar. För att förbättra områdets förutsättningar har ett EU-projekt startat som heter TillVäxt Biskopsgården. Detta projekt har fått 19 miljoner ur EU:s struktureringsfond för att satsa på företagandet i stadsdelen. Under tre år ska 70 stycken företag få hjälp att startas upp i stadsdelen. Dessa företag skall genom projektet TillVäxt Biskopsgården få tillgång till företagsrådgivning för att få den stöttning som krävs för att driva företag.

Rådgivningen de får genom projektet TillVäxt Biskopsgården är helt kostnadsfri och kan bestå av marknadsförare, jurister eller andra typer av företagsrådgivning. Man kommer även arbeta med nätverk och mentorskap för att förbättra möjligheterna att kunna växa i sin bransch. Tanken är att man skall få hjälp av någon som redan är etablerad inom branschen för att få den hjälp som krävs för att få företaget på fötter. Man kommer även att driva en sjudagars kurs för de som är intresserade, där man får hjälp med att skriva sin affärsplan och även tips på hur man kan få bankfinansiering kommer att ges. Däremot kommer inga bidrag att betalas ut.

TillVäxt Biskopsgården startar ny busslinje och aktivitetshus

Förutom att skapa ett nyföretagarcentrum i Biskopsgården kommer TillVäxt Biskopsgården även att starta en ny busslinje på Hisingen samt bygga ett aktiveringshus vid Sjumilahallen. Som ett tillbygge på den tidigare gymnastikhallen kommer ett aktiveringshus att byggas, som ska bestå av en foajé med café och aktivitetsrum där plats för kurser, möten samt andra aktiviteter ska kunna erbjudas. För att utveckla kommunikationen till de närliggande stadsdelarna har man även tagit fram en ny busslinje på prov. Busslinjen kommer att heta 33 och kommer bland annat att förbinda Biskopsgården med Bjurslätt och bli en ny förbindelse till Björlandavägen som tidigare saknats på Hisingen.

TillVäxt Biskopsgården är ett projekt som stödjer utveckling i EU

Dåligt rykte blir en ond cirkel

När social utsatthet får fäste i ett område finns det en överhängande risk för att en ond spiral startar. De som har tillräckligt bra förutsättningar flyttar ut, samtidigt som endast de som har det sämst ställt flyttar in. Med dessa människor kommer ibland ytterligare sociala problem. Det dåliga ryktet föder sig självt, och blir som ett slags självuppfyllande profetia. Genom att till exempel förbättra kommunikationerna hoppas TillVäxt Biskopsgården att bryta detta mönster. Görs området mer attraktivt kan man locka innevånare med högre socioekonomisk nivå, och långsiktigt bryta den nedåtgående spiralen.

Till stor del handlar alltså TillVäxt Biskopsgården om att stärka områdets så kallade varumärke. Man vill att Biskopsgården ska få en bättre klang i folkmun, och för detta har man tagit hjälp av proffs. Kommunikationsbyrån Sandsjö Action har getts uppdraget att förbättra Biskopsgårdens renommé. Deras projektledare Håkan Sandsjö har sagt att det arbetet måste börja hos de befintliga innevånarna. Området kan inte få bättre rykte i omgivningen än vad det har hos den egna befolkningen. En annan stor insats är förändringen av arkitekturen. Ett aktivitetshus som kan inrymma 1000 personer ska byggas vid Friskväderstorget, vilket också i sig ska få ett lyft.

Arkitektur viktigare än många tror

TillVäxt Biskopsgården ambition att stärka stadsdelens varumärke och anseende ska som sagt ta rot inom den egna befolkningen. Till stor del handlar detta om ett slags självförtroende. En stadsdels och dess innevånares självbild är naturligtivs i någon mening en spegling av den lokala arkitekturen. De som bor i ett fult och nedgånget område har sannolikt en sämre kollektiv självkänsla än människor som bor i ett vackert bostadsområde. Därtill kan de som bor i miljonprogrammens gråa betongkolosser sannolikt känna sig undanskuffade av samhället, när de ser vilka vackra hus människor i stadens centrum ofta lever i. TillVäxt Biskopsgården kan genom en förbättrad arkitektur visa innevånarna att även de förtjänar skönhet i sitt område. Kanske kan därmed en gnista av självförtroende tändas, och sprida sig till omgivningen.