Utländsk släkt- och vänturism

Vänturism. Det kallas utländsk vän- och släktturism, och är en dold fördel i invandringsfrågan som genererar motsvarande 4 miljoner gästnätter per år. Det innebär helt enkelt att personer med utländsk härkomst får besök av familj och vänner i Sverige, som i sin tur spenderar pengar i vår ekonomi och bidrar till en starkare turistnäring. En undersökning som har gjorts i Göteborg visar att i genomsnitt spenderar hitresta vänner 430 kronor om dagen, exklusivt boende. Absolut mest spenderar vänturism på mat och dryck, vilket är vanligt på semestrar, men en avvikelse från den normala turistnormen är att 95% av de tillresta bor hemma hos sina värdfamiljer.

Undersökningen visar att varje familj får besök i snitt 3,65 gånger under en femårsperiod, och att dessa besök varar i cirka 20 nätter. Samma undersökning gör det också klart att det finns utrymme för utveckling av denna inkomstbringande vänturism. Bland annat efterfrågas turistbroschyrer och guidade turer på fler språk som ett alternativ för att öka detta segment av tillresta turister. Restauranger som serverar svensk husmanskost och speciella lokala souvenirer är även något som efterfrågas i denna delvis EU-finansierade undersökning som genomfördes i Göteborgsförorten Biskopsgården. När Sveriges turism dalar är det här en tacksam möjlighet för de personer som är beroende av turismen för sitt leverne.

Vänturism är bra för Sveriges ekonomi

Det har som alltid när det gäller den infekterade invandringsfrågan även höjts röster som hävdar att det självklart finns mycket negativt att säga om detta. Till exempel att de svenska familjerna med inresta vänner och turister antagligen har spenderat lika mycket tid i sina ursprungsländer under en femårsperiod. Därför skulle ur penningasynpunkt den fördel Sverige har av denna typ av turism spela ut sig själv gentemot den turism som reser till ursprungsländerna. Faktum kvarstår att när vänturism generar motsvarande 4 miljoner gästnätter årligen för Sverige, är det något man inte bör förakta. Att inte vårda denna möjlighet och utveckla den är närapå oansvarsfullt.

Vänturism ökar flödet av människor till Sverige

Hur kan man utveckla vänturismen?

Förutom att utöka de guidade turerna och de olika broschyrerna finns det andra områden där vänturism kan utvecklas. Många av de här typerna av turister kommer till Sverige för att besöka bröllop eller andra stora familjehögtider. Om lättillgängliga och funktionella övernattningsmöjligheter fanns att tillgå för den här sortens gäster kunde man eventuellt öka antalet som väljer att komma dit. På dessa övernattningsplatser bör det också finnas god information om lokala transportmöjligheter samt broschyrer och kartor över Göteborg. Gruppresor och andra organiserade resor kan också erbjudas, vilket kan inkludera shoppingresor, resor till några fina naturområden, gemensamma resor till Liseberg och även resor till andra orter. Det är viktigt att vi tar vara på den vänturism som kommer till området idag, då en trevlig första vistelse kan leda till mer besök senare.

Transport är viktigt

Något som Göteborg stad kan göra för att locka mer vänturism är att få mer förbindelser mellan olika länder och Göteborgs flygplatser. Det hade direkt bidragit till fler besökare och hade kunnat leda till ett stort lyft för hela regionen. Någonting som många efterfrågar i Göteborgsområdet är bättre information om den lokala transporten och speciellt att den ska finnas tillgänglig på flera olika språk. Information om lokaltransporten skulle kunna delas ut redan på flygplatsen. Även bättre skyltar och information om lokala sevärdheter är något som många efterfrågar då det idag kan vara lite svårt att hitta till intressanta sevärdheter. Genom EU-projektet TillVäxt Biskopsgården har redan vissa transportlösningar utvecklats, och nu går det till exempel en buss från Biskopsgården in till andra stadsdelar, men det bör utökas ytterligare.